پنج شنبه ٠٢ ارديبهشت ١٤٠٠
آغاز سال تحصیلی 97-96 بر اساتید و دانشجویان محترم مبارک
عنوان

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 386
 کل بازدید : 10688
کتاب ها
 

مداخله ی گفتار و زبان در کودکان دارای ناروانی گفتار مداخله ی زود هنگام  در گفتار فلجی مداخله ی آسیب شناس گفتار و زبان در اختلال بلع کودکان  

فرهنگ آسیب شناسی گفتار و زبان  ناتوانی حرکتی گفتار در کودکان
آزمون نگرش ارتباطی  

 

 

                               سخنی با معلمان

راهنمای معلمان و  آسیب شناسان گفتار و زبان درباره لکنت کودکان 

 فرهنگ توصیفی 

آسیب شناسی گفتار و زبان 

   

 

 

 

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences