پنج شنبه ٠٢ ارديبهشت ١٤٠٠
آغاز سال تحصیلی 97-96 بر اساتید و دانشجویان محترم مبارک
عنوان

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 505
 کل بازدید : 10693
تماس با استاد
 

آدرس و تلفن محل کار: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،

گروه آموزشی گفتار درمانی، کد پستی، 1985713834

تلفن22180043

پست الکترونیک : mfarazi80@yahoo.com/mfarazi80@gmail.com/m.farazi@uswr.ac.ir

سایت: www.mortezafarazi.com

 

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences