پنج شنبه ٠٢ ارديبهشت ١٤٠٠
آغاز سال تحصیلی 97-96 بر اساتید و دانشجویان محترم مبارک
عنوان

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 348
 کل بازدید : 10714
طرح درس
 

بسمه تعالی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

معاونت آموزشی

طرح دوره:  دوره 23 ترم 3 کارشناسی ارشد گفتار درمانی

 

گروه آموزشی:  گفتار درمانی

نوع واحد درسی :  نظری/ عملی

 

میزان واحد درسی :  2 واحد

 

هدف کلی درس :  ارتقاء دانش، آگاهی و توانایی نقد و بررسی متون به منظور دستیابی به نظرگاه های جدید در آسیب شناسی، ارزیابی و استراتژی های درمانی کودکان و بزرگسالان دارای ناروانی های گفتار

 

اهداف رفتاری :

از دانشجویان محترم انتظار می رود در پایان این درس قادر باشند:

    *  ماهیت اختلالات روانی گفتاررا توضیح دهد.

*  سطوح (انواع) لکنت را شناسایی و مقایسه کند.

*  اتیولوژی لکنت را پیرو دیدگاهها ی مطرح تفسیر کند.

*  ماهیت، علت ،تشخیص و درمان پریده گویی را تفهیم کند.

*  روش های سنجش لکنت را از لحاظ کمی و کیفی ارزشیابی کند.

*  یافته های نوین لکنت را مبتنی بر تحقیقات دهه گذشته قضاوت کند.

*  روش های درمان شناختی وگفتاری لکنت کودک و بزرگسال را اجرا کند.

*  گروه درمانی لکنت بزرگسال را مطابق اصول و شرایط آن با مهارت انجام دهد.

 

روش تدریس : سخنرانی ، بحث و گفتگو (نقد و بررسی مطالعات)، پرسش و پاسخ و نمایش اسلاید

 

                    روش ارزشیابی:

*  شرکت فعال وحضور بموقع سرکلاس                                                                                5% نمره

*  گزارش فعالیت کلاسی (دو مقاله)                                                                                     35% نمره

 *  امتحان پایان ترم (تشریحی)                                                                                           60% نمره

 

تکالیف درس:  متناسب با محتوی و اهداف درس

·         توصیف ناروانی گفتار، علت شناسی آن  و سطوح لکنت

·         عوامل سرشتی در لکنت، عوامل رشدی، محیطی و یادگیری لکنت

·         سنجش و ارزیابی لکنت،  نقد و  بررسی مطالعات و یافته های نوین لکنت

·         پروتکل درمانی لکنت؛ درمان جامع و تلفیقی، بازسازی شناختی و درمان گروهی

 

 اهم منابع  جهت مطالعه :

 (1پایگاههای اطلاعاتی و موتورهای جستجویی:, Proquest, Google scholar, Pub med, Irandoc,  Atlavista, Scopus   Science direct

2) Stuttering: An integrated, Approach to its nature and treatment (2014), Barry Guitar.

 

 

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences